Jaarrekeninglezen

 Lessen Jaarrekeninglezen beroepsopleiding advocaten

Opus Opleidingen verzorgt extra lessen voor het vak Jaarrekeninglezen van de beroepsopleiding advocaten. Heb je het vak Jaarrekeninglezen niet gehaald of heb je gewoon behoefte aan een extra steuntje in de rug? Wil je een paar extra bijlessen? Na de zomervakantie starten we weer met een aantal nieuwe cursussen voor het vak Jaarrekeninglezen van de beroepsopleiding advocaten Er zijn verschillende mogelijkheden.  Maar allereerst wat gaan we doen?

De eerste les is zo ongeveer ook wel meteen de belangrijkste. Dit heeft ermee te maken dat we dan onder andere hoofdstuk 3 gaan behandelen. De kennis van dit hoofdstuk heb je vrijwel altijd nodig om een aantal gesloten vragen, maar ook open vragen te beantwoorden. Waar we in ieder geval mee gaan werken zijn de principes van dubbel boekhouden en leren wij de stagiaires te werken met de volgende boekhoudregels:

Bezit neemt toe -> Balanspost bezit debiteren
Bezit neemt af -> Balanspost bezit crediteren
Schuld neemt toe -> Balanspost schuld crediteren
Schuld neemt af -> Balanspost schuld debiteren
Opbrengsten nemen toe -> Winst – Verliespost (resultaatspost) crediteren
Kosten nemen toe -> Winst – Verliespost debiteren

Dit is op zich niets verrassends, want zo staat het ook in het door de beroepsopleiding voorgeschreven boekje “Recht door de Cijfers”. Alleen kan je er werkelijk mee werken? Of zit je keer op keer weer naar het scherm te turen en gok je een beetje wat er gebeurd? Daar gaan wij jou bij helpen! 
In het bijzonder schenken we aandacht aan een aantal standaardjournaalposten. Tijdens de toets komen er vrijwel altijd vragen over:

  • Voorzieningen
  • Vooruitbetaalde bedragen
  • Herwaarderingen
  • Afschrijvingen
  • Onderhanden werk

We zorgen ervoor dat deze journaalposten goed op het netvlies komen te staan. Het zijn journaalposten die vaak terugkomen en het is de laatste jaren niet meer gebeurd dat je geen enkele van deze journaalposten nodig had.

Na een grondig begrip van deze hoofdlijnen gaan we door met een aantal grote onderwerpen uit het boekje, zoals:

  • De Balans en de Winst- en Verliesrekening, Kasstroomoverzicht;
  • De toelichting of de overige gegevens, Het proces van opstellen tot openbaar maken;
  • De enkelvoudige versus de geconsolideerde balans;
  • Fiscaliteiten, Ratio’s en Waarderingen;

We gaan daarbij zowel oefenen met de gesloten vragen als de open vragen. Het resultaat zal zijn dat je hoopt dat er een aantal vragen tijdens de toets terugkomen. Een consolidatievraag levert je geen paniekaanval op,  maar punten.

DE LESSEN

Groepslessen
De reguliere optie is een voorbereiding van 4 x 3 uur les. Deze cursus wordt aangeboden op de dinsdagavond en op de zondag. De cursus wordt gegeven in Amsterdam in een kleine groep van maximaal 6 personen.

Groepslessen op locatie
De docent is ook te boeken voor de lessen op locatie. Bijvoorbeeld hetzelfde programma als een reguliere groepsles maar dan op locatie. deze optie is beschikbaar vanaf 3 personen en het maximum bedraagt wederom 6 personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt dan een individuele afspraak gemaakt.

Individueel traject
Helaas zijn de groepslessen niet voor iedereen voldoende of geschikt. Zeker bij een derde kans adviseren wij vooraf contact op te nemen om een maatwerkprogramma af te spreken. Het aantal mogelijkheden voor een maatwerkprogramma is beperkt, dus wees daar snel bij.

Voor elk programma geldt dat wij de volgorde van de toetstermen volgen of beter gezegd de volgorde van het boek “recht door de cijfers”. Gezien de oude toetsen bestaat er eigenlijk maar één term en dat is “de stagiaire kent de inhoud van het boek Recht door de Cijfers van voor naar achter, van onder naar boven, heeft kennis van de bijzinnen/voetnoten en weet antwoord te geven op vragen die vrijwel elke toets terugkomen”.

Wij leren je het systeem van debet en credit te begrijpen en dit toe te passen op een aantal klassieke vragen. De ratio’s worden puntenpakkers en je hoopt dat er tijdens de toets een consolidatievraag wordt gesteld. Dit vak is door iedereen te halen!

Herhalingstraining
De laatste week voor de toets geven wij herhalingstrainingen. Dagen vol met alleen maar oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

 

 

Onze prijzen

Onze prijzen bedragen € 250 per dagdeel per persoon voor de groepslessen en € 150,– per uur voor 1 op 1 lessen.  Indien de lessen in de avond plaatsvinden verzorgen wij tevens kosteloos een maaltijd.   De kosten voor de de toetstrainingsdag bedragen € 400,–.

De cursus is ook op locatie te boeken. Informeer naar de mogelijkheden! 

Contact opnemen

Laat je contactgegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ook kun je ons bellen op:

020 2159395

Ja ik heb interesse!