Geconsolideerde balans stappenplan

Stappenplan voor de geconsolideerde balans

De toets jaarrekeninglezen bij de beroepsopleiding advocaten en de geconsolideerde balans. Een onderwerp dat door sommige advocaat stagiaires lastig wordt bevonden,  is het opstellen de geconsolideerde balans. Ten onrechte! De geconsolideerde balans is een puntenpakker op de toets als je maar in de gaten hebt wat daar gebeurt. Consolideren is niets anders dan samenvoegen waarbij je natuurlijk wel rekening moet houden dat dubbeltellingen of met zaken die voor de buitenstaander het resultaat of beeld niet beïnvloeden. Iets juridischer geformuleerd.

Alle rechtspersonen moet een jaarrekening opstellen die genoemd zijn in 2:360 BW. Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van rechtspersonen die een groep vormen als één geheel worden opgenomen, 2:405 lid 1 BW. De functie van de geconsolideerde jaarrekening betreft het geven van inzicht in het vermogen en resultaat van de groep als geheel.

Vrijwel elke toets moet je een geconsolideerde balans samenstellen. Dat gaat altijd volgens dezelfde lijnen. Voor de stagiaires die de toets jaarrekeninglezen van de beroepsopleiding advocaten moeten maken, hebben wij een stappenplan opgesteld. Het stappenplan is goed voor 10 punten op de toets!

Stappenplan geconsolideerde balans

1. Controleer of het 100% deelneming is of niet. Indien het een 100% deelneming is, sla dan stap 2 over.
2. Geen 100% deelneming? Noteer dan onmiddellijk onder het EV in de geconsolideerde balans de post “Aandeel derden”. Het aandeel derden bereken je (over het eigen vermogen van de deelneming) als volgt: 100 procent EV deelneming- % aandeel moeder = % aandeel derden.
3. Identificeer de onderlinge schuldverhoudingen in verband met de eliminaties. Dit staat vaak verborgen onderin de tekst (de moeder heeft 1000 geleend aan de dochter of andersom) of blijkt uit de balans zelf (bijvoorbeeld een post Rekening courant dochter of iets dergelijks).
4. Tel alle activa bij elkaar op met uitzondering van de post financiële activa (let op: soms staat hij ook wel op de balans als de post deelnemingen). Let daarbij wel op dat je bij het optellen de posten eruit haalt die je moet elimineren.
6. Passiva/Credit zijde :Noteer/schrijf over het eigen vermogen van de moeder;
7. Tel de rest bij elkaar op, waarbij je uiteraard niets doet met het eigen vermogen van de deelneming.
8. Haal de eventuele intercompany leningen/eliminaties er ook aan deze zijde uit.
9. Controleer of de geconsolideerde balans in evenwicht is.

Succes!