Major Burgerlijk Recht, studieadvies, hoe maak je de toets, lacunes wegwerken, bijlessen, repetitor, les in groepjes, privéles.

Hij komt er weer aan, de toets Major Burgerlijk Recht voor de beroepsopleiding advocaten. Als je in december de toets niet hebt gehaald, dan mag je nu weer op. Dat is op zich niet zo’n ramp. Wat wel heel vervelend is, dat alles gewoon doorgaat en dat je bijvoorbeeld net een krachtinspanning hebt geleverd voor het vak jaarrekeninglezen. Ook niet een favoriet vak van velen. En dan zie je ook meteen, waarom je ten koste van heel veel moet proberen te voorkomen, dat toetsen zich gaan stapelen.

De krachtsinspanning die de huidige stagiaires moeten verrichten, laten zich wat mij betreft goed vergelijken met de Grotius opleiding. Ik herinner mij die periode vooral als het afscheid nemen van het sociale leven. Een extreem drukke baan en daarnaast nog even heel veel tijd kwijt zijn aan lessen, voorbereidingen, huiswerk maken etc. Bij de Grotius opleiding begreep echter dit iedereen. Advocaten die het zelf hadden gedaan, keken jou medelijdend aan en andere advocaten die het wilden doen, met respect.

Dit begrip ontbreekt echter vaak voor de huidige stagiaires. De ervaren advocaten die pak em beet in 1998 de beroepsopleiding deden, zullen zich de beroepsopleiding vooral herinneren als gezellige dagen en makkelijke toetsen. Het gaat er bij een aantal mensen moeilijk in, dat zij zelf ook hard zouden moeten werken voor de beroepsopleiding. Dat hun parate kennis daarvoor totaal tekort schiet. Dat zit hem op zich niet altijd in de diepgang van de toets. Wel in de hoeveelheid stof (een meter literatuur), onvoldoende voorbereidingstijd, lessen die niet aansluiten en toetsen  die niet representatief zijn. Met het laatste bedoel ik niet alleen, dat de toets in absolute zin ondeugdelijk is, maar ook dat het geen enkele indicator is of een stagiaire een getalenteerde advocaat is of wordt.

Wat wij bij de bijlessen voor de Major Burgerlijk Recht vooral doen is zekerheidjes inbouwen. Door heel veel vragen in een bepaalde volgorde te oefenen worden er minder fouten gemaakt bij de gesloten vragen. En misschien is dat nog niet eens het belangrijkste effect. Het belangrijkste effect is namelijk tijdwinst. De advocaat heeft beduidend minder tijd nodig voor de beantwoording van bepaalde vragen. Vragen over verzuim, hoger beroep of verzet, 1:88 BW en nog veel meer, kan men na afloop van de lessen dromen. Die vragen worden letterlijk binnen 30 seconden beantwoord. Dat betekent dat er kostbare, hele kostbare – minuten worden gewonnen. Ook bij de open vragen bouwen we zekerheidjes in. Je hoeft geen groot helderziende te zijn om een aantal vragen van te voren te voorspellen. Daar gaan we dus op oefenen en vooral ook stappenplannen voor opstellen. En dat levert dus ook bij de open vragen meer punten op. Hou daarbij in het achterhoofd, dat het bij het gros van de stagiaires gaat om een klein verschil. Een verschil van een paar punten tussen slagen en zakken. Als je erin slaagt om zekerheidjes in te bouwen voor een paar puntjes extra, heb je een winnend systeem in handen.

Onze tip is ook altijd om met de open vragen te beginnen en dan met name bij het laaghangend fruit. Vragen waar jij je lekker bij voelt en waar je gewoon weet dat je vol voor de punten kan gaan. Dat is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen maar ook voor het eindresultaat. Het is namelijk gewoon dom om vragen door tijdgebrek te missen als je daar goed op had kunnen scoren.  Dom? Jazeker. De makkelijke vragen maak je namelijk als eerst. Als je in tijdnood komt, dan laat je de vragen waar je toch al weinig punten op zou scoren tot het laatst liggen. De ogen sluiten voor de realiteit van tijdnood is een recept voor een slecht toetsresultaat. Hou daar dus ook rekening mee. Niet alleen door te beginnen met de voor jou makkelijke vragen, maar ook door kort en bondig te formuleren. Geef antwoord op de vraag en daarmee is het antwoord gegeven. Ook om andere redenen is het verstandig om met de open vragen te beginnen. Voor de gesloten vragen maakt een kwartier meer of minder niet bijster veel uit. In ieder geval staat het fout beantwoorden van een gesloten vraag niet in verhouding tot het compleet missen van een open vraag.

Breng ook de discipline op om niet twintig minuten bij een gesloten vraag stil te staan. Als je heel veel moet opzoeken: flag de vraag, kies het meest logische antwoord en ga door. Je haalt simpelweg veel meer punten als je alles hebt opgeschreven/beantwoord wat je weet. Tegen jouw natuur in?  Misschien is dat wel zo, maar je moet je ook realiseren dat iedereen, maar dan ook iedereen in tijdnood komt.

Hoe bereid je dit vak voor?

Wij maken hierbij onderscheid tussen een 1e, 2e en 3e kans. Iemand die voor zijn of haar derde kans staat geven wij het advies om gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Vraag uitstel aan voor de derde kans en benut de zomervakantie om de basis te herhalen. Zorg vooral ook dat je door hebt waar de  lacunes in de kennis zitten. Desgevraagd geven we hier ook wel studieadviezen. Wat zijn in onze beleving handige boeken om te gebruiken. Het wegwerken van lacunes is natuurlijk voor iedereen handig. Als je niets van beslag weet, lees je dan een beetje in. Je gaat het dan gewoon niet redden met de lessen van de beroepsopleiding.

Wat ook voor iedereen geldt is het advies om de weg in de wet te weten. Als je tijdens de toets jezelf moet afvragen hoe dat werkt met een getuigenverhoor, dan heb je een probleem. Als je vooraf een beetje de wet hebt gekeken, dan geeft dit een geweldige boost voor de toets. Open deur? Natuurlijk. Een advocaat het advies te geven dat hij de weg in de wet moet weten is hetzelfde om een voetballer te adviseren om aan zijn balgevoel te werken. Desondanks maken we keer op keer mee dat advocaten geen idee hebben waar iets staat in de wet.

Een andere open deur intrappen is om de klassiekers te kennen. De criteria van bijvoorbeeld Kelderluik, aangevuld met Jetblast, moeten voor iedereen gesneden koek zijn. Je weet dat Plas/Valburg rechtsgeschiedenis is en natuurlijk weet je het werkwoord “Haviltexen” op de juiste manier te vervoegen. Helaas is dit vak voor een gedeelte ook ordinair stampen.

Andere klassiekers zijn de arresten waar tijdens de lessen op wordt gehamerd. Wellicht wordt het tijd om het zogenaamde Hangmat 2 arrest te lezen. Ezelsbruggetje: een paard is geen hangmat!

Hulp nodig?  Voor de komende periode zijn er nog een paar mogelijkheden.

Voor 1 groep zijn er nog 2 plaatsen. 5 bijeenkomsten van respectievelijk 1 keer 6 uur en 4 keer 3 uur. De gehele stof door! De lessen vinden in het weekend/avond plaats! Bel voor de mogelijkheden!

Tegen het einde organiseren we 2 x een bootcamp. Een weekend vol burgerlijk recht. Top als herhaling of als steuntje in de rug. Minder geschikt als er duidelijke (kennis)lacunes zijn. Tip van de week: schrijf je snel in want dit gaat heel hard qua inschrijvingen.

Individueel les. Het kost een paar centen, maar daar krijg je wel wat voor terug. We spreken af wat we gaan doornemen en dat doen we op een  tijdstip dat het de stagiaire (ook) uitkomt.

Kleine groepjes. Er zijn nog mogelijkheden – vanaf 2 personen – om een traject op te starten. Bijvoorbeeld 3 dagen verdeeld over de komende weken. Dit is ook op locatie mogelijk waarbij wij ook niet schrikken van Zeeland, Groningen of andere locaties in de hoeken van ons land gelegen.

En wat je ook doet. Heel veel succes bij de toets Major Burgerlijk Recht!